VALPEPLANER


Et kull brune og svarte valper er planlagt våren 2024


Mor:  Drizellas Lottah


Far :  Mambrinos Ferrari


Begge fri, HD-A og AD-0.


De er fri for PRA, EIC og HNPK.


Utstilling.


Lottah: 2 x Excellent


Ferrari: NUCH SE U(u)CH