Når du kjøper valp hos kennel Drizella.

Informasjon

Ellah.

 

Hva er med når du kjøper valp hos Kennel Drizella:

 • Registrering i Norsk Kennel Klub. Valpene blir forhåndsregistrert og har registreringsnummer ved levering. Stamtavler ettersendes raskt pr. post og eiebevis utstedes og sendes av Norsk Kennel Klub til nye eiere.

 • Som innehaver av mitt oppdrett Kennel Drizella er jeg medlem av Agrias Breeders Club og mine tisper er avlsforsikret. 

 • Valpene er forsikret i Agria så lenge de bor her, inntil de er 12 uker gamle, og dersom valpekjøper velger samme forsikringsselskap slipper man karenstid.
 • Folder fra kennel Drizella med informasjon om fóring, mosjon, lek, oppdragelse og diverse annet.
 • Kennelklubbens kjøpekontrakt med tilleggskontrakt.
 • Ny veterinærattest.
 • Valpene leveres vaksinert og ID-merket med micro-chip.
 • Valpe pakke med fôr, et lite teppe og div. info ang forsikring og annet.
 • Oppfølging og kontakt så lenge hunden lever.
 • Å FÅ VALP I HUS.
 • Det er tidkrevende å få valp i hus og det må settes av mye tid til valpen.
 • Det er viktig at valpen sosialiseres og trenes slik at den kan fungere og bli en god familiehund.  

 

Krav for å stå på oppdretter og valpelisten til Norsk Retriever klubb.

Norsk Retriever klubb sine krav for å stå på oppdretterlisten er at man følger NKKs etiske regler for avl og i tillegg følger Norsk Retriever klubb sine avlskrav.

Det innebærer en viss alder på tispe, eldre enn 2 år og yngre enn 5 år, avlsdyrene skal være klinisk friske og følgende krav skal være oppfylt: 

* Kjent HD-status, per i dag krav om A og B. 
* Kjent AD-status, per i dag anbefalt 0 eller 1. 
* Godkjent øyelysning og paring etter anbefaling fra øyelyserforeningen. Hver øyelysning er gyldig i to år. 

* Aktivitetskrav : per i dag 2 x exc og/eller 2.BK fra B-prøve for retrievere.

 

Retningslinjer for oppføring på valpelisten til Norsk Retrieverklubb

Kriterier for avlshunder og godkjente paringer i NRK

Godkjent av Hovedstyret i Norsk Retrieverklubb 6. desember 2017

 1. Generelle krav 
  • Generelle krav i henhold til NKK sine retningslinjer skal være tilfredsstilt.
  • Begge foreldredyrene skal være registrert i register anerkjent av NKK.
  • Oppdretter og kullet skal følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl. NKKs hovedstyrevedtak 120/04 sier at det er forbudt å avle på hunder med sterk grad HD eller AD/AA.
  • Ved salg av valper gjelder følgende:
   • a Valper skal ikke leveres før 8 ukers alder.
   • b Valper skal leveres med veterinærattest av ny dato (ca. 1 uke).
   • c Valper skal være behandlet mot innvollsorm etter anbefalte rutiner.
   • d Valper skal leveres med kjøpekontrakt, underskrevet av begge parter.
  • Tispen skal være eldre enn 2 år ved parringstidspunktet og bør være yngre enn 5 år ved første kull.
  • lnnavlsgraden bør ikke være høyere enn 6, 25 % i fem generasjoner. Dette tilsvarer søskenbarnparing under forutsetning at hundene ellers er ubeslektet.
  • Oppdretter skal bekrefte at begge foreldredyrene, på paringstidspunktet, så langt det er mulig å få kjennskap til dette:
   • a Ikke har arvelige sykdommer som oppdretter kjenner til (i tillegg til de som er nevnt under krav til avlsdyr eller spesifikt for rasen).
   • b Ikke blir eller har blitt medisinert over lengre perioder for lidelser av psykisk eller fysisk karakter.
   • c At det ikke er foretatt operative inngrep på foreldrene for å korrigere defekter av fysisk karakter (f.eks. kne- eller albueleddsoperasjon)
   • d At foreldredyrene ikke har sykdommer eller lidelser som må antas å være arvelige og som fører til lidelse for hunden eller store økonomiske og arbeidsmessige byrder for eventuelle valpekjøpere. Eksempelvis kan nevnes kronisk ørebetennelse og andre hudlidelser som furunkulose og kronisk våteksem, allergier, matømfintlighet, kroniske kneproblemer eller lignende). 

Ingen valpekull planlagt.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I går | 18:27
Velkommen. har mottatt 53
23.07 | 19:45
Sarah/Joe H-2016. har mottatt 10
13.06 | 17:07
Ingah, BRUN. har mottatt 2
05.05 | 15:13
Oprah/Olah J-2019. har mottatt 4
Du liker denne siden